DITI Nedir ?

DITI (Digital Infrared Termal Imaging), dijital kızılötesi termal görüntüleme yöntemidir. DITI, vücuttaki ısı değişimlerini algılayan bir kızılötesi kamerayla görüntü alınmasına ve bu görüntülerin ileri teknolojiye sahip bilgisayarlar tarafından ön analizinin yapılmasına dayanan bir testtir.

Herhangi bir ışın veya radyasyon riski olmadığı için 12 yaşından itibaren, hata gebelere bile rahatlıkla uygulanabilecek bir yöntemdir. 25 yaşından itibaren düzenli olarak yılda bir kez çekilen DITI'ler en ufak bir değişimi gösterebilecek üstünlükte olduğundan, genç yaşlardaki meme kanseri olgularını belirlemede ve rutin mamografi taraması yaptıramayan her yaştaki kadınlara uygulamada diğer yöntemlere üstündür.

Duktoskopi Nedir?

Duktoskopi (Mammary ductoscopy (MD)), meme başındaki kanal ağzından milimetrik fiberoptik endoskoplarla girilerek, süt kanallarının direk incelenmesini sağlayan ve yeni geliştirilen bir tekniktir.

Hızlı ve Kolay
Radyasyon Riski Yok
Temassız
Ağrısız, Sızısız

"DITI; kanser, fibrokistik hastalık, iltihap ve damar hastalığı gibi herhangi bir meme patolojisine eşlik eden en küçük fizyolojik değişikliği algılar."

Sıkça Sorulan Sorular

 • Hareket Mekanizması Bozuklukları
 • Biyokinetik Bozukluklar
 • Damar Sertlikleri
 • Brakyal Pleksus Yaralanmaları
 • Biyo-mekanik Düzensizlikler
 • Meme Rahatsızlıkları
 • Bursit
 • Karpal Tünel Sendromu
 • Kozalji
 • Kompartman Sendromları
 • Omurilik Ağrıları/Hasarları
 • Derin Damar Trombozu
 • Disk Rahatsızlıkları
 • Disk Sendromları
 • Distrofi
 • Eksternal Karotis Yetmezliği
 • Faseta Sendromları
 • Deri Nakli
 • Histeri
 • Baş ağrıları
 • Bel Fıtığı
 • Hiperestezi
 • Aşırı Gerilme Hasarları
 • Aşırı Bükülme Hasarları
 • İnflamatuar Hastalıklar
 • İnternal Karotis Yetmezliği
 • Enfeksiyon Hastalıkları (Zona, Cüzam)
 • Lumbosakral Pleksus Hasarları
 • Bağ Yırtılmaları
 • Alt Motor Nöron Rahatsızlıkları
 • Sahte Hastalıklar
 • Medyan Sinir Nöropatisi
 • Morton Nöroma
 • Miyofasyal İritasyon
 • Kas Yırtılması
 • Adale Spazmları
 • Sinir Sıkışmaları, İritasyonları
 • Nöropati
 • Nörovasküler Sıkışmalar
 • Nevralji
 • Nevrit
 • Nöropraksi
 • Neoplazi (melanom, skuamoz hücreli, bazal)
 • Beslenme Hastalıkları (Alkolizm, Diyabet)
 • Periferal Sinir Hasarları
 • Periferal Akson Hastalıkları
 • Raynaud Sendromu
 • Yansıyan Ağrı Sendromu
 • Refleks Sempatik Distrofi
 • Disk kayması
 • Somatik Rahatsızlıklar
 • Yumuşak Doku Hasarları
 • Burkulma/İncinme
 • İnme Taraması
 • Sinovit
 • Duyu Kaybı
 • Duyu Sinirlerindeki Anormallikler
 • Somatik Anormallikler
 • Yüzeysel Damar Rahatsızlıkları
 • Cilt Anormallikleri
 • Torasik Outlet Sendromu (TOS) - Omuz Kapanı Sendromu
 • Temporal Arteritis
 • Trigeminal Nevralji
 • TMJ Bozukluğu
 • Tendonit
 • Ulnar Sinir Sıkışması
 • Whiplash yaralanmaları
Medikal DITI cilt yüzeyindeki değişiklikleri 0.01 C hassasiyette görsel olarak niceleyen ve ölçen, zararsız bir tekniktir. Bu infrared tarama cihazı, cilt yüzeyinden yayılan infrared radyasyonu bir monitör üzerinde renk olarak görselleştirilen elektrik impulslarına dönüştürmek için kullanılır. Bu görsel imaj grafiksel olarak vücut sıcaklığının haritasını çıkarır ve buna termogram denmektedir. Renklerin spektrumu vücut yüzeyinden yayılmakta olan infrared radyasyon miktarındaki bir artışı veya azalmayı belirtir. Normal vücutta yüksek derecede termal simetri bulunduğundan, az miktardaki anormal sıcaklığın asimetrisi kolaylıkla tanımlanabilir. Tümörler kendilerini çevreleyen dokuya kıyasla daha fazla ısı yaydıklarından ve zamanla daha sıcak kaldıklarından ve hatta daha da ısındıklarından, termal görüntüleme bu gibi erken değişiklikleri ve risk faktörlerini tespit etmek için hassas bir yöntemdir. Bu nedenle DITI belli bir alandaki “aktivite” kapsamını veya derecesini ölçmek için idealdir. Çok sıcak veya hatta çok soğuk olarak ölçülen alanlar alttaki dokuda bulunan kötü bir şeyin erken sinyalleri olarak dikkate alınır.
Hazırlanma: Bayan Termograflarımız bir form şeklinde tıbbi öykünüzü sizinle birlikte dolduracak. Termal Görüntüleme departmanımıza gönderileceksiniz. Bir meme anketi doldurduktan sonra, memelerinizin oda sıcaklığına soğumaları için sizden bir süre soyunuk halde beklemeniz istenecektir.

Tarama: Meme görüntüsü alınırken elleriniz başınızın arkasında olduğu halde bir kameranın 75 cm önünde ayakta durmanız istenecektir, bunun sonrasında 5 meme görüntüsü alınacaktır.

Meme Muayenesi: Memeleriniz eğitimli bir kadın profesyonel tarafından incelenecek ve kapsamlı değerlendirmenizin bir parçası olarak kullanılacaktır. Kendi kendine Meme Muayenesi: Kendi elle meme muayenelerinizi nasıl yapacağınız size gösterilecek ve bulgularınızı aylık olarak kaydetmeniz için bir çizelge sağlanacaktır.

Seansın sonunda resimlerinize kısaca bakma fırsatınız olacaktır.

Bu taramalar TH1 – TH5 skalasında raporlanırlar

TH1 –normal meme dokusunu belirtir
TH2 – soğuğa maruziyet ve normal yanıtla birlikte bazı değişiklikleri bildirir
TH3 – asimetrik bir desendir ve atipik damarsal özelliğin ilk belirtisidir. Bu biraz anormalliği belirtir fakat kesin bir patolojiyi değil.
TH4 – soğuğa maruziyete yanıtı içerebilen, tek bir memedeki iki veya daha fazla atipik belirtiyle birlikte anormal bir okumayı belirtir.
TH5 – daha ileri anormal damarsal özellikleri belirtir.
TH1 ve TH2 doku aktivitesinin normal olduğu hususunda rahatlama sağlar. Yıllık meme termografisi herhangi bir değişikliğin izlenmesi için önerilmektedir.
TH3 ücretsiz takip konsültasyonunuzda tartışılacak olan daha yakından izlemeye ve önleyici tedavilere ihtiyaç duyulduğunu belirtir.
TH4 ve TH5 özellikle meme termografisi ile tespit edilen alanlarda hemen ultrasonografi ye başvurulmasını gerektirmektedir. Ücretsiz takip konsültasyonunuzda sizin için mevcut olan, kalifiye bir hekim tarafından denetlenecek ve izlenecek olan çeşitli önleme ve tedavi seçeneklerini tartışabilirsiniz.
İlk taramanız 20 dakikalık bir süre alacaktır. Takip taramaları yaklaşık olarak 15-20 dakika sürecektir.
Herhangi bir tarama testinde olduğu gibi, herhangi bir değişikliğin veya yeni gelişmelerin kontrol edilmesi ve izlenmesi önemlidir. Bir yıl önceki normal bir meme termal görüntülemesi rahatlatıcıdır; fakat gelecekte değişikliklerin oluşmayacağını garanti etmemektedir. Memenizin termal kalıbı veya ilk ve üç aylık takip taramanızın planı oluşturulduğu DITI meme taramasıyla birlikte, yıllık taramalar idealdir ve hassasiyet ve bu aracın sunduğu fizyolojinin erken tespiti ele alındığında tavsiye edilmektedir.
İlk taramanızdan 3 ila 6 ay sonra, ilk taramanızın sonucuna bağlı olarak, bir takip taramasına katılmaya ihtiyacınız olabilir. Raporunuzda herhangi bir değişikliği izlemek için daha erken gelmenizin önerilebileceği herhangi bir şüpheli bulgu yoksa, bundan sonra yıllık olarak gelmeniz tavsiye edilmektedir.
Meme kanseri taramasına 40 yaşından çok önce başlamak önemlidir. Meme kanserlerinin çoğu 1 cm’den daha büyük olmadan elle muayene ile hissedilebilir olmadığından – bu zamana kadar %25’ i zaten metastaz yapmıştır - zaten meme kanseri geliştirmekte olan genç kadınları belirlemek için 20 yaşında başlamalıdır.

Öldürücü meme kanserlerinin çoğunun başlangıcından ölüm zamanına kadar yaklaşık olarak 15 yıl geçmektedir. Kadınlar, kanser ilk olarak oluşmaya başladığında, güvenilir testlere ihtiyaç duyarlar. Taramaya erken başlamanın diğer bir nedeni de yoğun meme dokusu olan genç kadınların memenin elle muayenesi, mamografi ve ultrason incelemeleriyle değerlendirilmelerinin en zor olduğu kadınlar olmasıdır, yine de anlamlı derecede yüksek meme kanseri geliştirme riskleri meme termografisi ile hassas şekilde tespit edilebilir.
DITI ile, fiziksel, yapısal anormallikleri ölçen geleneksel test yöntemleriyle gösterilmeyen pozitif bir bulgu elde etmek olasıdır. DITI, mamogramlardan farklı olarak henüz fiziksel bir anormallik haline dönüşmemiş şüpheli bir alandaki artan ısı aktivitesi beslemesinin derecesini ölçmektedir. Buna karşın, geleneksel testle elde edilen pozitif bir bulgunun DITI ile pozitif olarak gösterilmemesi de mümkündür. Diğer bir deyişle, meme muayenesinde ve mamografide, elle muayene ile açıkça hissedilebilen bir kitleye sahip olabilirsiniz. Fakat DITI ile bu yumru “sessiz” görünür ve bu alandaki damarlanmada veya kan akışında hiç artış olmayabilir. DITI’nin %99‘luk hassasiyeti ve meme fizyolojisindeki değişiklikleri belirlemedeki kesinliği ile birlikte negatif yıllık termogramlar kanserin gelişmekte OLMADIĞI hakkında kuvvetli bulgular sağlamaktadır.
Sağlık bakımı sağlayıcıların çoğu daha sonraki aşamalardaki tümörleri tespit etmede ve tedavi etmede eğitimlidir. Maalesef, erken dönemdeki meme kanserlerinin bu gibi tespiti ve müdahale bu kişilerin birincil odağı değildir. Pek çoğu, termal görüntülemenin faydalarının farkında bile değildir; fakat DITI kaçınılmaz şekilde yaygınlaştıkça meme kanserinin tespitinde heyecan verici bir ilerleme olarak kullanıldıkça bu durum da değişecektir
Aynı soruyu biz de sorduk. Aldığımız cevap biraz politik oldu, ama açıklayıcı olabilir: Meme termografisinin meme görüntüleme için kullanılabileceği ilk ortaya çıktığında, mamografinin rakibi olarak algılandı. Mamografiye göre daha güvenli ve tanılama açısından daha güvenilir olup olmadığı test edildi ve değerlendirildi. Ama fizyoloji ve anatomi karşılaştırılamaz, bu nedenle bu karşılaştırmalar da yapılmamalıydı.
Bir termal meme taraması pozitif veya şüpheli olduğunda, diferansiyel teşhisin işi, ultrasonografi ve/veya mamografi ile klinik bulgular dahil olmak üzere, daha fazla detaylı sorgulama gerektirmeyle başlar.
Pek çok durumda klinik bulgular negatiftir. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman merkezimizdeki deneyimli hekimler, durumunuzu değerlendirip, konuyla ilgili bilgilendirdikten sonra size yol gösterici tavsiyelerde bulunacaklardır.
Aynı zamanda kadınlara kendilerine yardımcı olmaları, aksi taktirde sahip olmadıkları veya farkında olmadıkları seçenekler verilmesi için eğitici konuşmalar/seminerler de sunuyoruz.
Prensipte DITI diğer herhangi bir tarama aracından farklı değildir; ancak üstünlüğü bazı süreçleri sizin için henüz geç olmadan tersine çevirebilme şansına sahip olmanızı sağlayabilmesidir. Böyle bir durum neden korkutucu olsun? Diğer benzer tarama araçları arasında servikal smearleri, kan basıncı kontrollerini, kolesterol seviyelerinin kontrol edilmesi, potansiyel diyabetin test edilmesini içermektedir.

Herhangi bir tarama aracında olduğu gibi, DITI çoğunlukla vücutlarının karşılaştığı zorluklarla nasıl başa çıkmakta olduğunu ve bu saldırıyı en aza indirmek ve iyileşme süreçlerini maksimuma çıkarmak için kendilerine nasıl yardım edebileceklerini öğrenmekle ilgilenenlere hitap edecektir.

DITI bize bu doğal ilerlemenin yıllar sonra şok edici bir krize dönüşmesini önlemek için gerekli adımları atmamız için erken uyarı sinyalleri sağlayarak yardımcı olmaktadır.

DITI’nin değeri ve güzel yanı alttaki meme dokusunun işlevinde anormal gelişimleri oldukça erken, kanser kitlesinin oluşmasından ve hissedilmesinden çok önce tespit etmenize yardımcı olmasıdır, size bu süreci tersine çevirmek için önemli seçimler veya seçenekler sunar. Anormal bir sürecin bu gibi bir tersine çevrilmesi erken tespit aşamalarında gerçekten mümkün ve gerçekçidir.

Özellikle genç kadınları etkileyen meme kanseri insidansındaki alarm verici artışla birlikte, erken tespit edilmesinde yardımcı olmak için DITI gibi güvenilir ve hassas bir tarama aracına sahip olmanın gerekli olduğu kanıtlanmaktadır.

Pek çoğumuz derinlerde bir yerlerde kötü alışkanlıklar veya hapsolduğumuz bağımlılık kalıpları aracılığıyla bir derecede kendimize zarar verdiğimizi biliyoruz. DITI ve bize gösterebilecekleriyle birlikte bu kötü alışkanlığı nihayet kırmak ve kendimize yardımcı olmak için pozitif bir şeyler yapmak için bir şekilde beklediğimiz gerekli şoku, motivasyonu veya gerekçeyi elde ederiz. Yani DITI’yi korkutucu bir şey olarak görmek yerine, bunu değiştirebilir, eğer risk altındaysak bunu ilk olarak ortaya koymak ve aksi halde potansiyel olarak harap edici bir hastalık haline gelebilecek bir durumu tersine çevirmek için heyecan verici bir fırsat olarak görebiliriz.

Meme kanseri teşhisi konan kadınların çoğu hastalık sürecini tersine çevirmek üzere gerekli tedbiri yeterince erken almak için riski DITI ile tanımlamayı tercih edeceklerdir.

DITI’nin değeri termal taramalarınızda her şey açıkça görülürken size rahatlık da vermesidir, başka türlü tamamen gereksiz bir korku taşıyabilirsiniz.
Hayır çünkü mamografi anatomik yapı gösteren bir testken, DITI bir fonksiyon ölçümü testidir, doku içerisindeki fizyolojik ve metabolik aktivitedeki küçük değişiklikleri tespit eder.

Meme dokusundaki herhangi bir şüpheli asimetrik değişikliği tespit etme olayında meme kitlesinin yerini tam olarak belirlemek için, bunun klinik olarak mamografi ve/veya ultrasonografiyle birlikte incelenmesi tavsiye edilmektedir.

Bu nedenle DITI mamografinin yerini almamaktadır; mamografi kitlenin varlığını doğrulama testi olarak mükemmel bir tarama cihazıdır. Diğer bir deyişle, meme termal testleriniz normalken neden bir mamografi yaptırasınız?
Taramanızdan sonraki 7 ila 14 gün içerisinde raporunuzun alındığı hakkında bilgilendirileceksiniz ve sonuçlarınızı hekimlerimizin biriyle tartışmak üzere kliniğimizi aramanız için bir randevu ayarlanacak. Bu konuşmayı takiben, raporunuz konsültasyon tartışmasının özetiyle (çoğu vakada) ve eğer uygunsa diğer bilgi sayfalarıyla birlikte size gönderilecektir.
Termal Görüntüleme, mamografi ve ultrasonografiler tanısal testler değillerdir. Termal Görüntüleme cilt yüzeyinin sıcaklığını alttaki doku alanı içerisindeki fizyolojik ve metabolik aktiviteyi çok hassas ve kesin bir dereceye kadar ölçen objektif bir testtir.

Meme kanseri sadece bir doku biyopsisiyle doğrulukla teşhis edilebilirken, meme termografisi gerekli olmayan biyopsilerin çoğunu ve aynı zamanda ilişkili yüksek maliyeti ve duygusal acıyı güvenli şekilde dışlamaktır ve bunu modern tıptaki diğer testlerden yıllar önce yapmaktadır.
Pek çok profesyonelin test etme ve izleme yöntemi olarak DITI’nin önemini artık tanımaya başlamış olmasına ve hastalarını bize yönlendirmelerine rağmen, doktorunuz tarafından yönlendirilmeniz gerekli değildir.
Bu testte radyasyon mevuct olmadığından; evet, hamilelik sırasında yaptırılması tamamen güvenlidir.
Yoktur – prosedür tamamen insan metabolizmasına zararsızdır, temas yoktur ve radyasyon içermez.
Evet. ABD\’deki binlerce kişi sunulmakta olan DITI’den faydalanmıştır. Patentli bir DITI sistemi vücudunuzun içindeki fizyolojik aktiviteyi ölçmek için infrared radyasyonu tespit eder. Bu klinik test 40 yıllık araştırma ve yayınlanan 8000'den fazla tıbbi çalışma ile desteklenmektedir. Bu inanılmaz tarama size organlarınızın etkili şekilde fonksiyon yapmakta olduğunu ortaya koyabilen “biyo-markerlar” gösterir. DITI'nin X-ışını ve MRI ile görünmeyen enflamasyonu, sinir ve vasküler değişiklikleri “görme” kabiliyetini takdir edeceksiniz.

Sağlığınızı izlemek için, son teknoloji ürününü olan DITI kullanmak tamamen güvenli ve güvenilirdir.
DITI vücut içerisindeki anatomik yapıların detaylarını açıkça göstermemektedir. Bunlar bir ultrason, MRI X-ışınlarıyla daha iyi gösterilirler. DITI anatomik yapılardan ziyade fonksiyonun bir ölçümü olduğundan, DITI her zaman örneğin bir kitlenin varlığını, eğer bu kitle benign, sessiz, noninvazifse veya aktif değilse, gösteremeyebilir. Bir kitle varlığı, bunun her zaman kanseröz veya aktif bir kitle olduğu anlamına gelmemektedir.

Herkes Yararlanabilir!

DITI her yaştaki insanlar ve özellikle gebe kadınlar için, hatta veteriner hekimlikte hayvanlar için de oldukça güvenli bir yöntemdir. Bununla birlikte, meme dokusunun yoğun olması nedeniyle mamografinin şüpheli lezyonları tespitte zorlandığı 30-50 yaş arasındaki kadınlar için özellikle uygundur.

Bize Ulaşın


* : Bilgi girişi zorunlu alan.
** : En az birine bilgi girişi zorunlu alanlar.

İletişim Kanallarımız