Meme Kanseri Tanısında DITI

Erken teşhis hayat kurtarır.

Meme Kanseri Tanısında DITI

Günümüzde mevcut olan yeni, ileri derecede hassas, yüksek çözünürlüklü dijital infrared kameralarla birlikte, son 20 yıl içinde gelişmekte olan bir teknoloji yeniden bir merak uyandırmıştır. Kanadalı araştırmacılar son zamanlarda meme kanserlerinin infrared görüntülenmesinin kan akışıyla ilgili çok küçük sıcaklık varyasyonlarını tespit edebildiğini ve tümörlerin oluşmasıyla ilişkili olan anormal desenleri gösterebildiğini bulmuştur.

Memelerin görüntüleri veya termogramları, tek başına klinik meme incelemesi için olan %61 ve mamografi için olan %84'e kıyasla %93 için pozitiftir. Fizyolojik bir test olarak termografi, meme anormalliğinin kuvvetli şekilde belirteci olan ısı desenleri ile gösterir. Bu test çeşitli meme hastalıklarını ve anormalliklerini belirten meme sıcaklığındaki çok küçük değişiklikleri de tespit edebilir ve memede anormal ısı desenleri tespit edilir edilmez mamografiyi içeren takip prosedürleri kanser ve fibrokistik sendrom, Paget hastalığı vs. gibi diğer meme hastalıklarının oluşumunu ortadan kaldırmak veya düzgün şekilde teşhis etmek için gereklidir. Geleneksel mamografiden yıllar önce termografi çekimi gerçekleştirerek, risk altındaki seçilmiş bir hasta popülasyonu daha dikkatli şekilde izlenebilir. Böylece daha sonra mamografi veya ultrason mümkün olduğunca erken kullanılarak gerçek lezyonu kesin olarak tespit etmek mümkün olur, (mamografik filmde görülebilecek kadar büyük ve yoğun hale geldiğinde) hastanın tedavi seçeneklerini arttırabilir. Termografinin topluma ve tıp mesleğine sağladığı en pratik fayda bu rolüdür. Mamografinin uygun kullanımı için kesinlikle bir yardımcıdır, rakip değil.

Aslında termografi en yüksek risk altındaki hastaları tanımlama ve mamografik görüntüleme prosedürlerinin etkili kullanımını gerçekten arttırma kabiliyetine sahiptir. Bu ürkütücü hastalık için bir tedavi bulunana kadar erken teşhis ve sağlıklı bir klinik karar verme ile birlikteki risk değerlendirmesi alanlarında başarı söz konusudur. Termografinin radyasyon içermeyen, temas gerektirmeyen ve ucuz olan yapısıyla meme patolojisi için değerli ve güvenli bir erken risk belirteci ve dikkatli şekilde kontrol edilmiş klinik protokoller altında kullanıldığı takdirde meme hastalığının süregelen izlenmesinde ve tedavisinde mükemmel bir vaka yönetim aracı olabileceği açıkça gösterilmiştir.

DITI; fibrokistler, iltihap, damar hastalığı, enflamasyon ve meme kanseri gibi en küçük fizyolojik değişikliği algılar.

Bize Ulaşın


* : Bilgi girişi zorunlu alan.
** : En az birine bilgi girişi zorunlu alanlar.

İletişim Kanallarımız